เริ่มปฏิบัติการแล้ว!! สำหรับก้าวแรกของนักวิเคราะห์ตัวน้อยในตลาดเงินและตลาดทุนของน้องๆในโครงการ IAA's Trainees Gen # 1 (On the job training)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางสมาคมวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้จัดให้นิสิตนักศึกษาโครงการ IAA's Trainees Gen # 1 เข้าอบรมในการใช้โปรแกรม BISNEWS Professional และร่วมทำ Workshop โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก BISNEWS มาสอนวิธีการใช้โปรแกรม ให้น้องๆ ได้มีโอกาสทดลองใช้โปรแกรมและเพิ่มความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตสำหรับการทำงานในอนาคต

ทางสมาคมขอขอบคุณทีมงานจาก BISNEWS ไว้ ณ ที่นี้ด้วยคะ (หากสนใจรายละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bisnews.com/th/support-manual.php )