IAA'S TRAINEES with IAA Family

เริ่มขึ้นแล้วนะคะ ครั้งแรกกับโครงการดีๆ ในรอบ 25 ปี "IAA's Trainees Gen # 1 - On the Job Training" โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน หรือ IAA (Investment Analysts Association) - โครงการที่จะนำพาน้องๆ นักศึกษา ให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้ และศึกษาการปฏิบัติงานจริงกับพี่ๆ ในครอบครัว IAA ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน รวมถึงได้รับการศึกษาและอบรมด้านวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานหลักการคิดวิเคราะห์ของเราให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต เสมือนอยู่กันอย่างครอบครัวและร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iaa.or.th) ติดตามข่าวสารดีๆ จากพวกเรา IAA's Trainees รุ่นที่1 ได้ทาง Facebook: IAA Fanpage และ Twitter: IAAThailand กันนะคะ ^^ “We value our community, while promoting integrity, diversity and continuous learning”