วิกฤตหรี้กรีซ: จะอุ้ม จะออก หรือถึงทางตัน ?
Greece crisis : Bail-out & Bail-in, Exit or Dead-end ?
เตรียมพบกับผลงานน้องๆ IAA's Trainee Gen#1
This is the summary of excerpts from many sources and some analysis done by Trainee Gen#1. Full text will be released this Sunday eve.