สมาคมนักวิเคราะห์ฯ จัดงานมอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2012
บรรยากาศในงาน
6 กุมภาพันธ์ 2556