สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมงานเลี้ยงฉลอง 1 ทศวรรษ โพสต์ ทูเดย์ พร้อมมอบเงินบริจาคจากการจัดสัมมนา SAA Forum ให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ ได้นำเงินบริจาคจากจัดสัมมนา SAA Forum ร่วมกับ รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ จุฬาฯ และ ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 123,835 บาท มอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา
8 กุมภาพันธ์ 2556