งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "หมวดเด่น หุ้นเด็ด ยุคเศรษฐกิจชะลอ"
วันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 15.00-17.00 น.