งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "จัดพอร์ตให้แกร่ง รับวิกฤต จับทิศลงทุน หุ้น-กองทุน-อนุพันธ์"
วันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 9.30-12.00 น.