งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "เจาะหุ้นเด่น เล่นพื้นฐาน อ่านเทคนิค"
วันที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 15.00-17.00 น.