งาน Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ หัวข้อ "ส่องกล้องมองทิศ เศรษฐกิจเทศ - เศรษฐกิจไทย ในปีมังกร"
วันที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 9.30-12.00 น.