สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และโพสต์ทูเดย์ จัดงาน "Invest Thailand Fair ครั้งที่ 1 และมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์"
วันที่ 14-15 มกราคม 2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ