ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ร่วมงานเปิดหนังสือ M2F ของกลุ่มบริษัทโพสต์ พับลิชชิง พร้อมนี้ได้มอบเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
11 ตุลาคม 2554