คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมฯ และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม The 2011 Asian Securities and Investments Federation (ASIF) Annual General Meeting ที่ประเทศฮ่องกง 20 ตุลาคม 2554