คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกและ คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.
6 ตุลาคม 2554