สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานเปิดตัว ATI ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
3 ตุลาคม 2554