งาน Thailand’s Capital Market in the Year 2020 มีการจัดอภิปราย Capital Market Round Table Workshop โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมฯ เป็นประธาน และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมอภิปราย
26 กรกฎาคม 2554