คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมเสวนา F.T.I. Economic Focus 2011 ครั้งที่ 4/2554 เรื่องรายงานเศรษฐกิจไทยครึ่งปี 2554และทิศทางเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง.. .มุมมองภาคเอกชน จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย