สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ แถลงข่าว SAA Survey ครั้งที่ 2/2554 "นักวิเคราะห์เชียร์รถไฟฟ้า และลดภาษีบริษัท, ค้านค่าแรง 300, ป.ตรี หมื่นห้า และเลิกกองทุนน้ำมัน"
13 กรกฎาคม 2554