สัมมนาจัดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
เรื่อง Best Practices for Equity Research Analysts
โดย Mr. James J. Valentine, CFA
17 มิถุนายน 2554