เยี่ยมชมอาคารใหม่ทีวีไทย
คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ (ขวาสุด) ร่วมถ่ายรูปกับ ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย (กลาง) และ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ม.นิด้า (ซ้าย) ในโอกาสไปออกรายการชั่วโมงทำกิน พร้อมเยี่ยมชมอาคารใหม่
24 พฤษภาคม 2554