สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ แถลงข่าว SAA Survey ครั้งที่ 1/2554 เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุน “นักวิเคราะห์มั่นใจเพิ่มในการเมือง & เศรษฐกิจ
คาดสิ้นปี 1,181 จุด”
7 เมษายน 2554