งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน
หัวข้อ สูตรลับจับทิศทางหุ้นแต่ละสถานการณ์
- คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผอ.อาวุโส บล.เอเซีย พลัส
- คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผอ.อาวุโส บล.กิมเอ็ง
- คุณจักรกริช เจริญเมธาชัย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ บล.โกลเบล็ก
ดำเนินรายการโดย คุณโสภา ฉันทารุมัย สถานีโทรทัศน์ Money Channel
26 มีนาคม 2554