งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน หัวข้อ เจาะเศรษฐกิจ...ทิศทางการลงทุน & กระแสเงินต่างชาติ
- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ CEO บล.เอเชีย พลัส
- คุณมนตรี ศรไพศาล CEO บล.กิมเอ็ง
- คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ดำเนินรายการโดย ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย ทีวีไทย
25 มีนาคม 2554