งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการลงทุน ออกบูธจากบริษัทชั้นแนวหน้า และจำหน่ายหนังสือคู่มือผู้ลงทุน โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
25-27 มีนาคม 2554