เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก และคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมฯ
มกราคม