งานเลี้ยงขอบคุณผู้สื่อข่าวของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
20 ธันวาคม 2553