งานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และกิจกรรมของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
21 ธันวาคม 2553