งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
จำหน่ายหนังสือคู่มือผู้ลงทุน โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภายในงาน SET in the City 2010 ณ สยามพารากอน
18-21 พฤศจิกายน 2553