งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ มุมมองเศรษฐกิจ...ทิศทางลงทุนปลาย 53 ข้าม 54 '
- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ CEO บล.เอเชีย พลัส
- คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก สมาคมฯ และ CEO บล.ทิสโก้
- คุณมนตรี ศรไพศาล CEO บล.กิมเอ็ง
ดำเนินรายการโดย ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย ทีวีไทย
19 พฤศจิกายน 2553