งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ ก่อนเล่นต้องรู้ ทิศทางพลังงาน ทองคำ และหุ้น
- คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ CEO บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
- คุณวัชรพงศ์ ใสสุก ผู้บริหาร บมจ.บางจากปิโตรเลียม
ดำเนินรายการโดย คุณขวัญชนก วุฒิกุล รายการเงินทองต้องรู้ FM 90.5
19 พฤศจิกายน 2553