งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ภาคพิเศษ)
หัวข้อ สูตรลับจับหุ้น-ลุ้นทอง-จองคอนโด
- คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
- คุณภรณี ทองเย็น อุปนายกสมาคมฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
- คุณอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ MD บจ.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
ดำเนินรายการโดย คุณยุทธนา กระบวนแสง Money Plus และ Money Shot
18 พฤศจิกายน 2553