เจาะหุ้น…ตระกูลเหล็ก และ กลยุทธ์ลงทุนปี 2554
จัดร่วมกับ ตลท., mai, ข่าวหุ้น, เอไอเอ, จีสตีท, โลหะกิจฯ, ค้าเหล็กไทย, ล็อกซ์เล่ย์, โตโย-ไทย, แอสเซทโปรแมนเนจเม้นท์, พีพลัสพี, สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์, บล.ฟินันเซียฯ, บล.ทรีนิตี้
16 ตุลาคม 2553