แถลงข่าวงานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในงาน Set in the City วันที่ 18-19 พ.ย.53 พร้อมจำหน่ายหนังสือคู่มือผู้ลงทุนในงาน
19 ตุลาคม 2553