เสวนาด่วนประเด็นร้อน “เจาะลึกชี้แจง และแลกเปลี่ยนความคิดทิศทางดอกเบี้ย กับรองผู้ว่าการ ธปท.” โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
26 สิงหาคม 2553