งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ จัดพอร์ตลงทุน...เลือกหุ้นให้เหมาะกับสถานการณ์ โดย
- คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยหลักทรัพย์ บล.พัฒนสิน
- คุณอาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อำนวยการอาวุโส บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส
- คุณจิตรา อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส
25 กรกฎาคม 2553