งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ สูตรกระชับ จับหุ้นพลังงาน, ปิโตรเคมี และกองทุนพลังงาน โดย
- คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
- คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโส บล.กิมเอ็ง
- คุณสุทยุต เชื้อพานิช ผช.ผอ.ฝ่ายลงทุน-งานลงทุนในตราสารทุน บลจ.กรุงไทย
24 กรกฎาคม 2553