งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ เคล็บลับกระชับหุ้นอสังหาฯ และกองทุนอสังหาฯ โดย
- คุณภูม โอสถานนท์ ผช.กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์
- คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผอ.อาวุโส บล.เอเซีย พลัส และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี
- คุณวิชชุดา ปลั่งมณี รอง ผอ.ส่วนวิเคราะห์พื้นฐาน บล.เกียรตินาคิน