งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ สูตรลับจับหุ้น-ลุ้นทอง-จองคอนโด โดย
- คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
- คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ CEO บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
- คุณอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ MD บจ.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
- คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการสมาคมฯ และ ผอ.ฝ่ายอาวุโส บล.ธนชาต