งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
หัวข้อ กระชับเศรษฐกิจ...วิกฤตหรือโอกาส...คาดการณ์ครึ่งปีหลัง โดย
- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส
- คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA นายกสมาคมฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้
- คุณมนตรี ศรไพศาล CEO บล.กิมเอ็ง