งานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์
ช่วงออกรายการสดทาง ทีวีไทย
- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส
- คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร, CFA นายกสมาคมฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้
- คุณมนตรี ศรไพศาล CEO บล.กิมเอ็ง
- คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- คุณสาธิต วรรณศิลปิน กรรมการสมาคมฯ, MD & หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง
23 กรกฎาคม 2553