SAA Forum หัวข้อ Trade Futures และ Options อย่างมืออาชีพ (สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้ใช้เครื่องมือทางการเงิน) โดยคุณธนวัฒน์ พานิชเกษมกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บล.ภัทร
17 กรกฎาคม 2553