สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ 23-25 ก.ค.53 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 6
14 กรกฎาคม 2553