แถลงข่าวโครงการ SAA Award for Listed Companies 2010 ให้นักวิเคราะห์โหวต CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยมแห่งปี
7 กรกฎาคม 2553