นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Energy & Petrochemicals ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" คือ คมสัน สุขสำราญ (Komsun Suksumrun) และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ - ธนพร วิศรุตพงษ์ (Tanaporn Visaruthaphong) - สุวัฒน์ สินสาฎก (Suwat Sinsadok)
21 มิถุนายน 2553