นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Banking ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" คือ ดร. แดน ไฟน์แมน (Dr. Dan Fineman) และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ - ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ (Therapong Vachirapong) - บุษกร คูสุวรรณ (Butsakon Khoosuwan)
21 มิถุนายน 2553