นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" มีผู้เข้ารอบ 3 ท่าน โดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 2 ท่าน ที่ได้เป็นนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม คือ - เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม (Therdsak Thaveeteeratham) - ปิยนันท์ พาณิชย์กุล (Piyanan Panichkul) และรางวัลเกียรติยศสำหรับนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลมาแล้ว 3 ปี และในปีนี้ยังคงครองความยอดเยี่ยม คือ จิราภรณ์ ลินมณีโชติ (Jiraporn Linmaneechote)
21 มิถุนายน 2553