นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Telecommunications ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" คือ ฐิติเทพ นพเกตุ (Thitithep Nophaket) และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ท่าน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน คือ - กุสุมาพร สุขมงคล (Kusumaporn Sookmongkol) - พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ (Pisut Ngamvijitvong)
21 มิถุนายน 2553