นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม (Strategist) ในงานประกาศผลรางวัล "นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2552" มีผู้เข้ารอบสุดท้าย 3 ท่าน โดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 2 ท่าน คือ กวี ชูกิจเกษม (Kavee Chukitkasem) และ ดร. แดน ไฟน์แมน (Dr. Dan Fineman) และผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก 1 ท่าน คือ พิมพ์ผกา นิจการุณ (Pimpaka Nichgaroon)
21 มิถุนายน 2553