ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
คุณภรณี ทองเย็น,CISA อุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ
เข้ารับตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส