รู้ลึกวิเคราะห์ราย Sector ผ่านมุมมองนักวิเคราะห์ต่างชาติ หุ้นอสังหาฯ และสื่อสาร จัดร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิทยากรจาก Phillip Securities Research Pte Ltd., Singapore
20 ธันวาคม 2556