In house หัวข้อ "Update ประเด็นเด็ด กรณีพิพาทและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องของผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์ฯ และ บจ." ให้กับ บล.บัวหลวง
15 มิถุนายน 2556